Business Space © 2014.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

 
 

Czym się zajmujemy

Wydarzenia

Rynek kapitałowy

Oferujemy usługi doradztwa oraz usługi szkoleniowe dla spółek już notowanych na GPW oraz NewConnect jak i planujących debiut.

Fundusze UE

Profesjonalnie i skutecznie pozyskujemy środki z funduszy UE, pomagamy prawidłowo je wydatkować.

Marketing

Oferujemy szeroki wachlarz nowoczesnych usług marketingowych, które pozwolą kreować odpowiedni wizerunek firmy.

Finanse

Doradzamy w sferze finansów, dokonujemy analizy finansowej, sporządzamy due dillilgence.

Prawo

Uczestniczymy w negocjacjach, opiniujemy dokumenty reprezentujemy naszych Klientów.

CSR

Oferujemy wyspecjalizowane usługi w zakresie CSR obejmujące wszystkie etapy cyklu zarządzania CSR w firmie.

W latach 2014-2020 Polska będzie realizować 22 programy operacyjne w ramach unijnej polityki spójności, na co otrzyma ok. 77,6 mld EUR.

Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.